Ekonomi

Uğur Okulları’ndan 2023 TYT değerlendirmesi

Uğur Okulları & Uğur Kurs liseleri bölüm liderleri 2023 Temel Yeterlilik Testini (TYT) değerlendirdi.

Uğur Okulları’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3,5 milyon adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştirildi.

Tüm yurtta saat 10.15’te başlayan sınav tek oturumda 165 dakika sürdü.

TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sorulurken, dersten muaf olan öğrenciler için fazladan 5 ideoloji ve 20 bilim sorusu sorulmuştur.

Sosyal bilgiler testinde fen bilimlerinde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 ideoloji, 5 din kültürü ve ahlak bilgisi, 7 fizik, 7 kimya ve 6 biyoloji sorusu yer almıştır.

18 Haziran Pazar günü YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Sınavı (YDT) uygulanacak.

Öğrencilerden alınan bilgilere göre, Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ile Uğur Okulları & Uğur Kurs liseleri şube liderleri YKS’nin ilk oturumunda TYT’yi değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları & Uğur Kurs Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, 2023 TYT’nin ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir formda yapıldığını, her seviyeden Türkçe ve tarih dersi sorularının, ideolojik bilgilerin yer aldığını söyledi. ders sorularının 10. ve 11. sınıf seviyesinden, diğer derslere ait soruların ise 9. ve 10. sınıf seviyesinden olduğunu belirtti.

Kurt, “Matematik, geçmiş yıllarda çıkan sorulara benzer formatta ama daha kolay olan sorulardan oluşuyor. Öğrenciden okuyup soruyu doğru olarak yorumlaması ve matematiksel işlem yaparak sonuca ulaşması istendi. Geçen yıllara göre daha net anlaşılabilen ve çözülebilen matematiksel soruların olduğu belirtildi.

Geometride modelleyerek ve günlük hayatla ilişkilendirerek geometrik düşünceyi ön plana çıkaran sorular vardı. Matematik ve geometri testinde geçen yıla göre sorular daha kolay sorulmuştur. Bazı soruların çözümlenmesinde gerekli olan formüller ve tanımlar sorularda verilmiştir.”

Kurt, Türkçe dil bilgisi sorularından 8 tanesinin sorulduğunu ve bu soruların seçiminde birden fazla sonucun sorgulandığını belirtti. Sorularda kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda güçlü olduğunu kaydetti.

Sosyal bilimlerde tarihte çok zor olan diğer bölümlerde ise orta zorlukta olan ve bilgiyi yorumlayan soruların sorulduğuna dikkat çeken Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarih soruları müfredat doğrultusunda yorum ve bilgi yüklü. Sorularda özellikle kronolojik bilgi ve olay örgüsü sorgulandı. Coğrafya açısından müfredatla örtüşen bir sınav oldu. Grafik okuryazarlığı ön plana çıkarıldı. Son derece başarılı bir sınav oldu. uygulanabilir test.İdeoloji soruları, temel kavramlar ve eğilimler bilgisine dayalı olarak yorumlanır. gerektiren sorulardan oluşur.

Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları geçen yıla göre daha kolay hazırlandı. Genel olarak yorumlama becerisinin sorgulandığı sınavda temel bilgileri sorgulayan soru türlerine de yer verilmektedir. Fen bilimlerindeki temel bilgiler sorgulandı. Fizik soruları; Matematiksel bir süreç içermeyen, okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları kolay ve temel bilgi seviyesindedir. Kimya soruları temel bilgilere dayalı ve beklenen düzeydedir.”

Kurt, tüm derslerde doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapma ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma TYT formatının ölçüldüğünü belirtti.

“Soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi ancak geçen seneye göre daha kolay olduğu belirtildi”

Uğur Okulları Lise Matematik Bölüm Başkanı Nilda Yüksel, sınava giren adaylardan aldıkları bilgilere göre 2023 TYT matematik ve geometri sorularının ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıf MEB kazanımlarına göre hazırlandığını, ders dışı soru sorulmadığını belirtti. soruldu.

Yüksel, “Sınavın önceki yıllarda çıkan sorulara benzer daha kolay matematik sorularından oluştuğu ancak zorlayıcı olmadığı, asıl sorularda bile hikayenin net bir şekilde anlaşılıp anlatılabileceği ifade ediliyor. doğrudan başlar.İşleme ve işleme yeteneğinin ölçülmesi amaçlanır.

Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusu ile hazırlanmakta olup, anlatımlı sorular da bulunmaktadır. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde olmasına rağmen geçen seneye göre daha kolay olduğu belirtildi. Bazı soruların çözümlenmesinde gerekli olan formüller ve tanımlar sorularda verilmiştir.”

“Soruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan müfredat çerçevesinde hazırlandığı görülüyor”

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Cevdet Eyüboğlu, Türkçe dil bilgisi sorularından 8 tanesinin sorulduğunu, bu soruların seçimlerinde çoklu kazanımların incelendiğini, geri kalan soruların ise paragraf, anlam ve anlam ağırlıklı olduğunu belirtti. kelimelerde, anlam cümlelerde. sorgulandığı bildirildi.

Eyüboğlu, “Anlam sorularının zorluk derecesi orta, paragraf sorularında kullanılan çeldiriciler özellikle birkaç soruda güçlü. Türkçe sorularının geçen seneden farklı olmadığı gözlemlendi.” terimleri kullandı.

Uğur Okulları Fizik Bölüm Başkanı Volkan Alpay, öğrencilerden alınan bilgilere göre soruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan müfredat çerçevesinde hazırlandığının görüldüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

TYT bölümünde fizik bilgisi günlük hayattan örneklerle sorgulandı. Bu yaklaşım, öğrencilerin fizik konularını somut bağlamlarla ilişkilendirmelerine ve gerçek dünya problemlerini çözmelerine yardımcı olmayı amaçlar. kapsar.

Soru sayısı açısından dağılımın adil olduğu söylenebilir. Kalan 4 ve dört soru 10. sınıf müfredatındaki elektrik ve optik ünitelerine eşit olarak dağıtılmıştır. Soru dağılımında dalgalar ve basınç-kaldırma kuvveti birimleri ile ilgili soru sorulmaması şaşırtıcı sayılabilir. Sorularda matematiksel hesaplama gerektirmeyen, bilgiyi kullanma ve ilişki kurma becerisini ön plana çıkaran bir yaklaşımın benimsendiği söyleniyor.

Bu, öğrencilerin sadece teorik bilgiyi ezberlemeyi değil, aynı zamanda onu gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını ve farklı durumlar arasında nasıl bağlantı kuracaklarını anlamalarını gerektirir. Bu yaklaşım; Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve analiz etme becerilerini değerlendirmeye yönelik olduklarını gösterir.”

“2023 TYT Kimya sorularının beklenen konuları ve beklenen kazanımları sorguladığı görülüyor”

Uğur Okulları Kimya Bölüm Başkanı Bedrettin Boyacıgil, 2023 TYT Kimya sorularının beklenen konuları ve beklenen kazanımları sorguladığına dikkat çekerek, “Geçen yıllarda olduğu gibi 4 soru 9. sınıftan, 3 soru 10. sınıf müfredatından hazırlandı. ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel sorular soruldu.bilgileri sorgulamak istendi.

Beklenmedik bir soru yok. Öğrenciler soruların anlatım biçiminin açık ve anlaşılır olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca öğrenciler; Soruların olağan düzeyde olduğunu, bilgi yüklü olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını belirtiyorlar.”

Uğur Okulları Biyoloji Bölüm Başkanı Asuman Kılıç, “2023 TYT Biyoloji soruları 9. ve 10. sınıf müfredatını kapsamaktadır. 6 sorudan 3’ü 9. sınıfa, diğer üçü 10. sınıf müfredatına aittir. Her ünite Sınavda TYT biyoloji müfredatı ile ilgili sorulardan bahsedilmiş, temel bilgi düzeyini ölçme kapsamında kolay notlandırılabilecek sorulardan oluştuğu söylenebilir.

Sınavda yer alan altı sorudan biri bilgi ve yoruma dayalı, diğer beşi ise doğrudan bilgiye dayalıdır. Soruların müfredat kazanımlarına uygun ve beklenen ÖSYM formatında olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler seçici ve sürpriz sorularla karşılaşmadı.”

“TYT ideoloji soruları 10. ve 11. sınıf MEB müfredatına uygundur”

Uğur Okulları Coğrafya Bölüm Başkanı Davut Gürler, coğrafya sorularının beklendiği gibi 9. ve 10. sınıf ortak müfredat ve ünitelerini kapsadığını belirterek, “Öğrencilere 9. sınıf kazanımlarından iki, 10. sınıf kazanımlarından ise üç soru soruldu. her ünitenin başlığı.5 sorudan ikisinde grafik okuryazarlığı ön plandadır.Sistematik çalışan,deneme alıştırması yapan,harita ve coğrafya okuryazarlığı ileri düzeyde olan öğrencilere kolay çözülebilecek sorular sorulmuştur. Öğrencilerden aldığımız ifadelerde tartışmalı soru yok.” ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Tarih Bölüm Başkanı Zeynep Ergün, tarih sorularının genel olarak tarih kavramları, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurulduğuna dikkat çekerek, “Müfredat dışında rastgele soru sorulmadı. önceki TYT’ler.Temel İlim ve kronoloji bilgisine sahip, olay örgüsüne hakim öğrencilerin bile zorlanacağı bir sınavdır.Zor sorular normal TYT sınavında zorluk seviyesinin üzerinde sorulmuştur.” bilgisini paylaştı.

Uğur Okulları Felsefe Bölüm Başkanı Gülay Ataç, TYT felsefe sorularının 10. ve 11. sınıf MEB müfredatına uygun olduğunu belirterek, soruların bilgiye dayalı yorumlama gücünü ölçtüğünü, paragrafları dikkatli ve doğru okuyabilmeyi gerektirdiğini belirtti.

Ataç, “Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayalı olarak muhakeme ve yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların anlatımı açık ve anlaşılırdır. Zorluk derecesi orta düzeydedir ve seçenekler herkesin anlayabileceği şekilde düzenlenmiştir. bilgiye göre seçilir.” ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Muhammed Yasin Bekir, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları temel bilgiler ile okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçecek şekilde hazırlandı. yorumlama gerektiren sorular temel bilgileri sorgulayan kelimeleri içermektedir.Soruları dikkatli okuyan ve zaman problemi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan sınavın zorluk derecesi kolaya yakındır.” değerlendirmesini yaptı.

yazihanhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler